V-League
 • V.League 2 V.League 2
 • Cup Cup
 • Champions League Champions League
 • Europa League Europa League
 • Ngo?i h?ng Anh Ngo?i h?ng Anh
 • La Liga La Liga
 • Serie A Serie A
 • Bundesliga Bundesliga
 • Ligue 1 Ligue 1
 • FA Cup FA Cup
 • League Cup League Cup
 • AFC Asian Cup AFC Asian Cup
 • AFF Championship AFF Championship
 • AFC Champions League AFC Champions League
 • AFC Cup AFC Cup
 • Giao h?u Giao h?u
 • Chuy?n nh??ng
 • ??i bóng
 • B?ng
 • NXGN
 • Vi?t Nam Vi?t Nam
  Live Scores

  VIDEO: Gabriel Jesus t?c gi?n, ??m màn hình VAR r?i... khóc t?i Chung K?t Copa America 2019

  Bình lu?n()
  Wagner Meier
  Ti?n ??o Gabriel Jesus suyt n?a ?? hóa than thành t?i ?? sau chi?c th? ?? tai Chung k?t Copa America 2019.

  Trong tr?n chung k?t Copa America 2019 gi?a BrazilPeru, ti?n ??o Gabriel Jesus suyt chút n?a ?? bi?n thành t?i ??, dù anh là ng??i góp c?ng l?n trong hai bàn th?ng ??u tiên c?a?Selecao.

  Phút 70, c?u th? 22 tu?i ph?i nh?n th? vàng th? hai v?i pha va ch?m v?i h?u v? Carlos Zambrano bên phía Peru. Khi b? tru?t quy?n thi ??u, anh b?t ng? tung cú ??m vào màn hình VAR ? khu v?c k? thu?t, tr??c khi b??c vào ???ng h?m san v?n ??ng Maracana.

  Sau ?ó, các ?ng kính máy quay ?? ghi l?i hình ?nh ng?i sao thu?c biên ch? CLB Manchester City ng?i khóc bên trong ???ng h?m và ph?i ch?ng ki?n các ??ng ??i c? g?ng gi? l?i th? m?t bàn d?n tr??c.

  R?t may cho Brazil khi Richarlison ?? ghi bàn th?ng quan tr?ng trên ch?m 11m ? phút cu?i cùng, qua ?ó ??m b?o m?t chi?n th?ng và gi? chi?c cúp v? ??ch Nam M? ? l?i v?i san nhà.

  ?ay c?ng là l?n th? 9 Brazil lên ng?i v? ??ch Copa America t? tr??c ??n nay, và là danh hi?u ??u tiên k? t? n?m 2007 - th?i ?i?m ??i bóng áo vàng xanh chi?n th?ng t?i gi?i ??u di?n ra trên ??t Venezuela.

  V?i nh?ng màn trình di?n v? cùng tuy?t v?i, h?u v? Dani Alves ?? nh?n ???c gi?i th??ng C?u th? xu?t s?c nh?t gi?i. Trong khi ?ó, th? thành Alisson Becker c?ng ???c trao danh hi?u G?ng tay vàng.

  Chi?c giày vàng Copa America 2019????c trao cho Everton Soares, anh chia s? danh hi?u này v?i l?o t??ng?Paolo Guerrero c?a Peru v?i 3 bàn th?ng.

  T?t
  世界杯买球用哪个app