V-League
 • V.League 2 V.League 2
 • Cup Cup
 • Champions League Champions League
 • Europa League Europa League
 • Ngo?i h?ng Anh Ngo?i h?ng Anh
 • La Liga La Liga
 • Serie A Serie A
 • Bundesliga Bundesliga
 • Ligue 1 Ligue 1
 • FA Cup FA Cup
 • League Cup League Cup
 • AFC Asian Cup AFC Asian Cup
 • AFF Championship AFF Championship
 • AFC Champions League AFC Champions League
 • AFC Cup AFC Cup
 • Giao h?u Giao h?u
 • Chuy?n nh??ng
 • ??i bóng
 • B?ng
 • ?T Vi?t Nam
 • NXGN
 • Vi?t Nam Vi?t Nam
  Live Scores

  Gia nh?p Barcelona, tan binh Griezmann v?n... ch?a k?p nói chuy?n v?i Messi

  Bình lu?n()
  Getty/Goal
  Dù ?? ra m?t t?i Barcelona ???c h?n m?t tu?n, nh?ng tan binh Antoine Griezmann v?n ch?a k?p nói chuy?n v?i siêu sao Lionel Messi - ??i tr??ng CLB này.

  ??n v?i Barcelona trong th??ng v? tr? giá 120 tri?u B?ng, Antoine Griezmann ?? tr? thành "bom t?n" l?n nh?t c?a ??i bóng x? Catalonia trong kì chuy?n nh??ng mùa Hè. Anh ?? có màn ra m?t CLB m?i vào ngày 14/7 v?a qua và ngay l?p t?c ?? có nh?ng k? ni?m ?áng nh? trong bu?i t?p ??u tiên khi b? các ??ng ??i m?i... x? háng hai l?n liên ti?p.

  Dù nh?n ???c s? chào ?ón n?ng nhi?t t? ??ng nghi?p, nh?ng theo ti?t l? t? chính c?u th? ng??i Pháp, anh v?n ch?a có c? h?i nói chuy?n v?i ??i tr??ng Lionel Messi dù r?t nóng lòng.

  Griezmann Barcelona treino 21 07 2019

  "Th?c s? thì các ??ng ??i m?i ?? cho t?i m?t phen b? m?t v?i hai pha x? háng ngay trong bu?i t?p ??u tiên ??y! May mà t?i ?? nh?n ???c bài h?c t? h?" - Griezmann th? l? trong cu?c h?p báo tr??c tr?n giao h?u v?i Chelsea.

  "(Lionel) Messi v?n ch?a liên l?c v?i t?i t? khi ??n Barca, nh?ng (Luis) Suarez thì ?? làm ?i?u ?ó r?i. Anh ?y chúc m?ng t?i và dành nh?ng s? chào ?ón r?t n?ng nhi?t."

  "Các c?u th? c?ng ?? chào ?ón t?i khá n?ng h?u, và t?i c?m th?y h?nh phúc khi ???c ??ng trong phòng thay ?? v?i h?. Mong r?ng t?i có th? giúp ích cho t?t c? m?i ng??i."

  Griezmann c?ng có nh?ng phát bi?u v? ??i bóng c? Atletico Madrid sau v? vi?c ??y tai ti?ng liên quan ??n nh?ng tranh c?i v?i Barcelona su?t nh?ng tu?n qua: "T?i ?? làm t?t c? nh?ng ?i?u t?t nh?t có th?, kèm theo s? t?n tr?ng dành cho HLV Diego Simeone, các ??ng ??i c? và v?i CLB Atletico Madrid ?? giúp các bên có l?i nh?t."

  "Vi?c tranh ch?p s? là m?t v?n ?? mà Atletico ph?i gi?i quy?t. T?i ?? nghe t?i v? tranh ch?p s? ti?n chuy?n nh??ng v?a qua. ?i?u quan tr?ng v?i t?i lúc này ch? là t?p trung thi ??u mà t?i."

  ?

  T?t
  世界杯买球用哪个app